જીવનની મૂળભૂત પ્રક્રિયા શું છે?

ભાગ 1 વાંચો: કઈ જીવનશૈલી શરીર-મનની પ્રકૃતિને અનુકૂળ છે

એક સહાયક લેખ વાંચો: જીવન શું છે? અને તેને કેવી રીતે જીવવું?

જીવનની મૂળભૂત રચનાની સમજ

ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એ વિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર છે જે અણુઓ અને ઉપ-પરમાણુ કણો કરતાં પણ નાના પાયે જીવનની સૂક્ષ્મતાનો અભ્યાસ કરે છે ; પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઈલેક્ટ્રોન, ક્વાર્ક, ફોટોન વગેરે. તે આ બધા કણોની રચના કહે છે અને પછી જોડાઈને વધુ સ્થૂળ પદાર્થ બનાવે છે; આ મૂળભૂત કણો ખાલી જગ્યામાંથી આવતા અને એક ક્ષણમાં અબજો વખત તેમાં અદૃશ્ય થઈ જતા હોય તેવું લાગે છે. એવું લાગે છે  કે આ તરંગો  નોન-થિંગમાંથી રચાય છે અને ફરીથી કોઈ વસ્તુમાં વિકૃત થઈ રહ્યા છે.

તેથી ત્યાં બે દિશાઓ છે જેમાં કોઈપણ ક્ષણે મૂળભૂત ગતિ થાય છે. એક છે મૂળભૂત કણો એકબીજા સાથે જોડાય છે અને ચોક્કસ રીતે સ્થૂળ પદાર્થ બનાવે છે, જે આપણું  શરીર  અને આપણી આસપાસની દરેક વસ્તુ બનાવે છે. બીજું એ જ સ્થૂળ પદાર્થ છે જે એક સાથે સૂક્ષ્મ સ્તરે અને સ્થૂળ સ્તરે વિખેરી નાખવામાં આવે છે, જે આખરે વિકૃત થઈ રહ્યું છે અને કોઈ વસ્તુમાં ઓગળી રહ્યું છે.

હવે, કઈ જીવનશૈલી શરીર -મનની પ્રકૃતિને અનુરૂપ છે તે આખરે શરીર-મનની અંદર અને તેની આસપાસ વિવિધ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સ્તરે થઈ રહેલી આ હિલચાલ પર આધારિત છે. કારણ કે શરીર-મન પોતે ચોક્કસ સ્તરની સતત હિલચાલનું પરિણામ છે. શરીર-મનની આસપાસ જે છે તે પણ ચળવળનું ચોક્કસ સ્તર છે, માત્ર વિવિધ જટિલતા સાથે. જેને આપણે અનુભવ કહીએ છીએ તે શરીર-મનની સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ચળવળનું પરિણામી ઉત્તેજના છે. તેથી જો આપણે જાણવું હોય કે કઈ જીવનશૈલી શરીર- મનની પ્રકૃતિને અનુરૂપ છે , તો પહેલા આપણે સમજવું જોઈએ કે શરીર-મન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે.

  Subscribe

  Get updates about latest blogs right in to your mailbox.

  જીવનના આત્યંતિક છેડા જાણો

  તેથી જો આપણે તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે વિશે કંઈપણ સમજવા માંગીએ છીએ, તો જ્યાં સુધી આપણે તેના નટ્સ અને બોલ્ટ્સ અને તે મૂળભૂત રીતે કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તે જાણ્યા સિવાય તેને સમજી શકતા નથી. તેથી શરીર-મન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજવા માટે, આપણે શરીર-મન કેવી રીતે બને છે તે સમજવાની જરૂર છે. જો આપણે શરીર-મનના તમામ અંત અને બાહ્ય બાબતોને જાણી લઈએ, તો આપણા માટે શરીર-મન સાથે શું કરવું અને શું ન કરવું તે સમજવું ખૂબ જ સરળ થઈ જશે. જેમ કે જો તમે જાણતા હોવ કે શહેરના અલગ-અલગ ઇનલેટ્સ/આઉટલેટ્સ શું છે, તો શહેરની અંદર સર્ફ કરવા માટે વિવિધ ભૌગોલિક સ્થળો પર ફરવું સરળ છે. સમયાંતરે તેને પકડી શકાય છે. એકમાત્ર વસ્તુ એ છે કે તમે શહેરની અંદર ખોવાઈ જશો નહીં, તે મહત્વપૂર્ણ છે.

  જીવનના સ્તરો: સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ

  હવે, ચાલો સમજીએ કે મૂળભૂત માળખું કેવી રીતે બને છે, જે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સ્તરોમાં એક જ બિંદુએ વિવિધ સ્તરોમાં ફેલાયેલું છે. જો હું તમને સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ શબ્દથી મારો અર્થ શું છે તેની સમજ આપી શકું, જો તમે ઘર જોઈ શકો, ઉદાહરણ તરીકે. ઘર ઈંટ, સિમેન્ટ, રેતી, કોંક્રીટ, લાકડું વગેરે તત્વોથી બનેલું છે. પછી ઘર એ ઈંટ, સિમેન્ટ વગેરેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે અને ઈંટ, સિમેન્ટ, રેતી વગેરે ઘરનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. એવી જ રીતે, જો આપણે ગામ કહીએ, તો ગામ એ ઘરો, રસ્તાઓ, વિવિધ પ્રકારની માળખાકીય સુવિધાઓ, લોકો, જમીન વગેરેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે, તે જ રીતે, પછી ગામનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. જો આપણે ઈંટને જોઈએ તો ઈંટ એ માટી, શેલ, રેતી, રાખ, સિમેન્ટ વગેરેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે, તેવી જ રીતે, માટી કે રાખ એ ઈંટનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. આપણે પૃથ્વી, સૌરમંડળ, આકાશગંગાઓ સુધી જઈ શકીએ છીએ. સુપરક્લસ્ટર્સ, બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડનું જૂથ અને અંતે ખાલી જગ્યા. તે જ રીતે, આપણે રેતીના કણમાં જઈ શકીએ છીએ; પછી તે લાવા હોઈ શકે (પ્રવાહી સ્વરૂપમાં જો આપણે તેને ગરમ કરીને વિસ્તૃત કરીએ), તો તેની અંદર, અણુઓથી બનેલા પરમાણુઓથી બનેલા સંયોજનો હોય છે. અહીં જે રીતે આ અણુ એકબીજા સાથે જોડાય છે તે પરમાણુઓ અને વધુમાં સંયોજનો બનાવે છે; તે સ્થૂળ પદાર્થની નજીવી, લવચીક સ્થિતિ બનાવી શકે છે, અથવા તે કેટલાક કઠોર સ્થૂળ પદાર્થની રચના કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, જે રીતે દ્રવ્ય રચાય છે; પ્રથમ, તે વધુ ફ્લેક્સી સ્થિતિમાં છે, પ્લાઝ્મા અથવા ગેસ કહો; આપણે સૂક્ષ્મ બાબત કહી શકીએ. પછી તે વધુ ઘટ્ટ થાય છે અને ધીમે ધીમે કઠોર સ્થૂળ પદાર્થ બનાવે છે. અણુઓના બનેલા પરમાણુઓથી બનેલા સંયોજનો છે. અહીં જે રીતે આ અણુ એકબીજા સાથે જોડાય છે તે પરમાણુઓ અને વધુમાં સંયોજનો બનાવે છે; તે સ્થૂળ પદાર્થની નજીવી, લવચીક સ્થિતિ બનાવી શકે છે, અથવા તે કેટલાક કઠોર સ્થૂળ પદાર્થની રચના કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, જે રીતે દ્રવ્ય રચાય છે; પ્રથમ, તે વધુ ફ્લેક્સી સ્થિતિમાં છે, પ્લાઝ્મા અથવા ગેસ કહો; આપણે સૂક્ષ્મ બાબત કહી શકીએ. પછી તે વધુ ઘટ્ટ થાય છે અને ધીમે ધીમે કઠોર સ્થૂળ પદાર્થ બનાવે છે. અણુઓના બનેલા પરમાણુઓથી બનેલા સંયોજનો છે. અહીં જે રીતે આ અણુ એકબીજા સાથે જોડાય છે તે પરમાણુઓ અને વધુમાં સંયોજનો બનાવે છે; તે સ્થૂળ પદાર્થની નજીવી, લવચીક સ્થિતિ બનાવી શકે છે, અથવા તે કેટલાક કઠોર સ્થૂળ પદાર્થની રચના કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, જે રીતે દ્રવ્ય રચાય છે; પ્રથમ, તે વધુ ફ્લેક્સી સ્થિતિમાં છે, પ્લાઝ્મા અથવા ગેસ કહો; આપણે સૂક્ષ્મ બાબત કહી શકીએ. પછી તે વધુ ઘટ્ટ થાય છે અને ધીમે ધીમે કઠોર સ્થૂળ પદાર્થ બનાવે છે. 

  તે  ઇન્ટરમોલેક્યુલર ફોર્સ છે  અને  ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર ફોર્સ  કોઈપણ ભૌતિક બાબતની કોઈપણ પ્રકારની સ્થૂળતા અથવા સૂક્ષ્મતા માટે જવાબદાર છે. આકર્ષણ બળ જેટલું ઓછું હશે, તે અણુઓ અને પરમાણુઓને વધઘટ કરવા માટે વધુ અવકાશ પૂરો પાડે છે, પરિણામે પદાર્થની વધુ લવચીક સ્થિતિ કે જેનું કોઈ ચોક્કસ સ્વરૂપ નથી, કહો કે પ્રવાહી અથવા ગેસ, અને આગળ, વગેરે. જો તે બળ ખૂબ જ ઊંચું છે, તે દ્રવ્યનું કઠોર સ્વરૂપ પૂરું પાડે છે, જે અનુક્રમે અણુમાં વધઘટ કરવાનો ઓછો અવકાશ પૂરો પાડે છે.

  જો આપણે શોધવા માંગીએ છીએ કે આંતરિક અણુ આકર્ષણ બળ વધારે કે નીચું થવાનું કારણ શું છે, તો તે મુખ્યત્વે તેના પર નિર્ભર કરે છે કે અણુની તેની આસપાસ કેટલી વધઘટ થાય છે. જો તેની આસપાસની જગ્યા ઓછી હોય, તો સંભવતઃ, તે મિલકતની વિવિધ શ્રેણીઓ સાથેના પદાર્થનું એક કઠોર તત્વ હશે. તે સ્થૂળ અથવા કઠોરથી સૂક્ષ્મ અથવા ફ્લેક્સી સ્થિતિ સુધીના તમામ સ્વરૂપો સાથે સમાન છે.

  જો આપણે સમજવું હોય કે સ્થૂળ પદાર્થ સૂક્ષ્મ કરતાં કેવી રીતે અલગ છે, તો આપણે તેને ફક્ત એક જ કારણસર કહી શકીએ. જો અણુઓ વચ્ચે અવકાશ ઘટે છે, તો પદાર્થ કઠોર બને છે અને અણુઓ વચ્ચેની જગ્યા વધવાથી તે ફ્લેક્સી બની જાય છે. તે રીતે, તમામ નક્કર, પ્રવાહી, વાયુ અને દ્રવ્યના અન્ય સ્વરૂપો (પ્લાઝમા અને બોઝ-આઈન્સ્ટાઈન કન્ડેન્સેટ) એ પદાર્થનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે.

  પછી સંયોજનો, અણુઓ અને અણુઓ, અનુક્રમે, પદાર્થના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપો છે. પરંતુ તેમ છતાં, આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આ અણુઓ શેના બનેલા છે. જ્યાં આપણે કહી શકીએ કે અણુ એ તેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે.

  અણુનું વિગતવાર માળખું શું છે તે અંગે વધુ વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસો ઉપલબ્ધ છે. તે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઈલેક્ટ્રોન છે જે અણુ બનાવે છે. વાસ્તવમાં દ્રવ્ય શું છે તેનું તે વધુ વિસ્તૃત અને વિગતવાર દૃશ્ય છે. કેટલાક કણો કેન્દ્રમાં અને અન્ય તેની આસપાસ રાખવામાં આવે છે. પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન કેન્દ્રમાં હોવાથી અને ઈલેક્ટ્રોન તેની આસપાસ હોવાથી તે અણુનું મૂળભૂત ચિત્ર બનાવે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તે કંઈક અલગ છે અને હજુ સુધી આધુનિક સમયના વિજ્ઞાન દ્વારા સંપૂર્ણપણે શોધાયેલ નથી. અણુની આ પ્રકારની રચના માટે ચોક્કસ કારણો છે. તેઓ આગળ કહે છે કે આ દરેક કણો ક્વાર્ક તરીકે ઓળખાતા વધુ પેટા-પરમાણુ કણોથી બનેલા છે, જેને પ્રાથમિક કણો પણ કહેવાય છે. કેટલાક અન્ય પ્રાથમિક કણો પણ છે. પરંતુ જેમ જેમ આપણે પ્રાથમિક કણોમાં ઊંડે જઈએ છીએ તેમ તેમ વધુ પ્રવાહીતા જણાય છે અને ત્યાં આગળ કોઈ કણ નથી, પરંતુ તે તરંગ-કણ દ્વિ પ્રકૃતિ છે જે કણની પ્રકૃતિ જેવી તારનું કારણ બને છે. તેને આધુનિક વિજ્ઞાનમાં સ્ટ્રિંગ થિયરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમે વધુ વિગતો અહીં વિડીયોમાં જોઈ શકો  છો .

  અવકાશ: જીવનની શરૂઆત અને અંત આત્યંતિક છેડે છે

  આ શબ્દમાળાઓ કર્વ લેતી ખાલી જગ્યા સિવાય બીજું કંઈ નથી અને પરિણામે તાર જેવું સ્વરૂપ બનાવે છે જેને તરંગ અને કણ પણ કહી શકાય. જો કે નાના ટકાઉ પ્રાથમિક કણોની રચના કરતા પહેલા ચોક્કસ વધુ તરંગ જેવી પતન પ્રક્રિયા હોઈ શકે છે જે વધુ ઘનીકરણ પદાર્થ બનાવવા માટે ચોક્કસ રીતે જોડાય છે.

  તેથી આપણે પ્રથમ પ્રાથમિક કણોની રચના કરતી ખાલી જગ્યામાંથી અને ક્રમિક રીતે સમગ્ર બ્રહ્માંડની મુસાફરી કરી છે. તેથી આપણી અંદર અને આસપાસના વિવિધ સ્વરૂપો હોવા છતાં, એક વસ્તુ જે દ્રવ્યની તમામ અવસ્થાઓમાં સમાન રહે છે તે છે અવકાશ.

  તેથી જ્યારે આપણે બાબતને જોઈએ છીએ, તે વાસ્તવમાં જગ્યા છે જે વિવિધ પેટર્નમાં વહેતી હોય છે. આ બાબત કંઈપણ નથી પરંતુ પેટર્નના સમૂહ છે જેમાં અવકાશ વહે છે. જેમ કે પ્રથમ સ્વરૂપમાં જ્યાં અવકાશ વળાંક લે છે તે બિંદુ પર આગળ અને પાછળ વહેતું “S” આકારનું સ્વરૂપ બનાવે છે. અવકાશની આ સતત હિલચાલ એ બાબતના ચોક્કસ સ્વરૂપને ટકાવી રાખે છે.

  હવે સામાન્ય રીતે જો આપણે સ્થૂળ દ્રવ્યને સૂક્ષ્મ તરીકે જોઈએ, તો તે ઘન (પૃથ્વી), પ્રવાહી (પાણી), વાયુ (હવા), અગ્નિ (ફોટોનના પ્રાથમિક કણો) અને છેલ્લે ઈથર (અવકાશ) છે. તેથી પ્રવાહ ખાલી જગ્યાથી ખાલી જગ્યા સુધી શરૂ કરીને જટિલ પેટર્નમાંથી પસાર થાય છે. આ પ્રવાહ અથવા સતત ચળવળ છે જેને આપણે જીવન કહીએ છીએ.

  જીવનની મૂળભૂત રચના અને જીવનશૈલી વચ્ચેનો સંબંધ

  આપણે જેને જીવનશૈલી કહીએ છીએ તે આપણા શરીર-મન દ્વારા જીવનના આ પ્રવાહને શક્ય તેટલી મુક્ત રીતે પસાર થવા દેવા માટે ઓછામાં ઓછો પ્રતિકાર કરવાની પ્રક્રિયા છે. જો જીવનનો પ્રવાહ અસ્ખલિત રીતે પસાર થતો નથી, તો ત્યાં જ શરીર-મનમાં ચોક્કસ સમસ્યા ઊભી થાય છે. જેમ કે જો નદીમાં પાણી વહેતું હોય અને પાણીના પ્રવાહને પ્રતિરોધક ડેમ હોય. પછી નદીની બાજુમાં અથવા તળિયે અથવા ડેમને જ ચોક્કસ નુકસાન કોઈપણ રીતે થશે. જો આ જ પરિસ્થિતિ શરીરમાં ઊભી થાય, તો તેને ડિસ-ઇઝ કહેવાય છે. જો કે ડિસ-ઇઝ અને ડિસ-ઇઝનું સ્તર થવાના ઘણા કારણો છે, પરંતુ મૂળભૂત રીતે તેનો અર્થ એ છે કે જીવનની ચોક્કસ પ્રક્રિયા કોઈક રીતે માર્ગ પરથી જતી રહી છે.

  પરંતુ સદભાગ્યે, આપણા શરીર-મનમાં જીવન ઘણા સ્તરો પર વહેતું હોય છે કારણ કે આપણે પદાર્થના સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ક્ષેત્રમાં ચર્ચા કરી છે. ચોક્કસ મિસ ફ્લો સમગ્ર સિસ્ટમના પતનમાં પરિણમશે નહીં. જીવનના જટિલ પ્રવાહને પરિણામે કુદરતી મિકેનિઝમ્સ મોટા ભાગની પરિસ્થિતિને યોગ્ય રીતે સંભાળે છે. મોટાભાગે આપણે જાણતા પણ નથી હોતા કે આવી ઘટના બને તો કેવા પ્રકારનું અસંતુલન થયું છે. આ રીતે પ્રવાહની જટિલ મિકેનિઝમને સ્વ-ટકાવી શકાય છે.

  મૂળભૂત રીતે, શરીર-મન શું છે, તે ચોક્કસ પેટર્નમાં સતત ફરતા અવકાશના પ્રવાહનો ચોક્કસ સંચય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, શરીર-મન એ અણુઓની ચોક્કસ ગોઠવણ છે જે ચોક્કસ રીતે એકસાથે જોડાય છે, જે પરમાણુઓ અને સંયોજનો બનાવે છે અને કોષો અને અવયવો બનાવવા માટે વધુ ગોઠવાય છે. અને વધુ અંગો શરીર બનાવવા જોડાયા. તેથી શરીર અવયવોનું એક ચોક્કસ સંગઠન છે જે સતત થતી ચોક્કસ ચોક્કસ હિલચાલમાં એકબીજા સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે. તેથી અંગો વિવિધ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ રીતે એકબીજા સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે, કહો કે તે ભૌતિક અથવા નક્કર મિકેનિઝમ્સ સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરી શકાય છે, તે ચોક્કસ પ્રવાહી મિકેનિઝમ અથવા ગેસિયસ મિકેનિઝમ અથવા કોઈપણ ઇલેક્ટ્રિકલ (અણુ) મિકેનિઝમ દ્વારા ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરી શકે છે અથવા આગળ તે ચોક્કસ તરંગ જેવી ક્રિયાપ્રતિક્રિયા સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરી શકે છે. તેમજ. તેથી ક્રિયાપ્રતિક્રિયા હંમેશા સ્થૂળ માધ્યમથી ઘન કહોથી સૂક્ષ્મ માધ્યમથી અવકાશ સુધી થતી રહે છે. ત્યાં એક ચોક્કસ દિશા છે જેમાં આ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા થાય છે, જો કે આપણે કહી શકીએ કે તે કારણ અને અસર પદ્ધતિ છે; પરંતુ હજુ પણ કારણ અને અસરની ઘટનાની ચોક્કસ દિશા છે. તે કોઈપણ દિશામાં અવ્યવસ્થિત રીતે થઈ રહ્યું નથી, જો કે જ્યારે અણુ અથવા સબએટોમિક સ્તરે કોઈપણ હિલચાલ જોવામાં આવે ત્યારે એવું લાગે છે. તેઓ કહે છે કે તે તરંગ/કણના દેખાવા અને અદ્રશ્ય થવા જેવું નૃત્ય છે. જો કે અણુ અથવા સબએટોમિક સ્તરે કોઈપણ હિલચાલ જોવામાં આવે ત્યારે એવું લાગે છે. તેઓ કહે છે કે તે તરંગ/કણના દેખાવા અને અદ્રશ્ય થવા જેવું નૃત્ય છે. જો કે અણુ અથવા સબએટોમિક સ્તરે કોઈપણ હિલચાલ જોવામાં આવે ત્યારે એવું લાગે છે. તેઓ કહે છે કે તે તરંગ/કણના દેખાવા અને અદ્રશ્ય થવા જેવું નૃત્ય છે.

  તમે આ રસપ્રદ લેખમાં તેના વિશે વધુ વાંચી શકો છો.

  ટકાઉ જીવનશૈલી: જીવન વ્યવસ્થાપન કૌશલ્ય

  હવે શરીરના અવયવો માત્ર એકબીજા સાથે નહીં પણ આસપાસના વાતાવરણ સાથે પણ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરી રહ્યા છે. જેમ અંગ અને આસપાસના અવયવોની અંદર તમામ અનુરૂપ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સ્તરે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા થાય છે, તેમ આખા શરીરની આસપાસ પણ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા છે. આ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા અથવા ચળવળને અનુભવ કહેવાય છે. ચળવળનું દરેક સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સ્તર ચોક્કસ રીતે સમગ્ર જીવતંત્ર (શરીર)ને પ્રેરિત કરે છે અથવા અસર કરે છે અને તેથી ચોક્કસ પ્રકારની હિલચાલ ચોક્કસ અનુભવને પ્રેરિત કરે છે.

  તો “કઈ જીવનશૈલી શરીર-મનની પ્રકૃતિને અનુરૂપ છે” નો અર્થ શું છે?

  આપણા શરીર-મનને શું “સુટ” છે તે નક્કી કરવામાં આપણા અનુભવની ભૂમિકા શું છે?

  જ્યારે આપણે શરીર-મનને “સુટ” કહીએ છીએ ત્યારે તેનો અર્થ શું થાય છે?

  થોભો, અમે બંધારણ, તેની પ્રકૃતિ અને આપણું શરીર-મન જે જીવનશૈલી શોધી રહ્યું છે તેની ઊંડી સમજ સાથે પાછા આવીશું.

  વાંચો ભાગ 3: દરેક ક્ષણે જીવનમાં તમારી ભૂમિકા શું છે તે જાણો

  Leave a Comment