આધ્યાત્મિકતા શું છે?

આ ચર્ચા ફક્ત તે લોકો માટે છે જેઓ જીવનનો હેતુ શોધી રહ્યા છે .

જીવનનું બહુપક્ષીય માળખું

જ્યારે આપણે જીવન કહીએ છીએ , મૂળભૂત રીતે જીવનની રચના ઘણા સ્તરો પર છે. તે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ સુધીનો છે. ભૌતિકથી બિન-વસ્તુ સુધી.

દાખલા તરીકે, જીવન પૃથ્વી, સૌરમંડળ, તારાવિશ્વો, સુપર ક્લસ્ટરો, કોસ્મિક વેબ્સ, મલ્ટિવર્સીસના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે અને અંતે, તે ખાલી જગ્યામાં જાય છે.

જીવનની સૂક્ષ્મતામાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક શોધવું

જ્યારે આપણે સૂક્ષ્મ રીતે જઈએ છીએ, ત્યારે જીવનમાં અણુઓ, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઈલેક્ટ્રોન, ક્વાર્ક, ફોટોન, મૂળભૂત કણો, શબ્દમાળાઓનો સમાવેશ થાય છે અને છેવટે, તે સમાન ખાલી જગ્યામાં સમાપ્ત થાય છે. દ્રવ્યની પ્રાથમિક અવસ્થાઓમાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, હવા અને અંતે ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ થાય છે.

મનુષ્ય તરીકે, આપણે પદાર્થની આ પાંચેય અવસ્થાઓનું એકીકરણ છીએ. આપણે આ અવસ્થાઓને અસંખ્ય રીતે અનુભવીએ છીએ – આપણા ભૌતિક શરીર, મન , લાગણીઓ અને ઉર્જા દ્વારા . તદુપરાંત, આપણે આંતરિક રીતે જીવવાની અવસ્થાઓ અનુભવીએ છીએ જેમ કે જાગવું , સ્વપ્ન જોવું, ગાઢ નિંદ્રા, અને છેવટે, આ બધી અવસ્થાઓના સાક્ષી બનવું.

માનવ અનુભતિઓને સમજવી

તમે આ વાંચી રહ્યા છો તે હકીકત સૂચવે છે કે તમારી પાસે અહીં લખેલા શબ્દોને સમજવાની ક્ષમતા છે. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે, મનુષ્ય તરીકે – પૃથ્વી પરની સૌથી વિકસિત પ્રજાતિઓ – કંઈક અનુભવવાની સતત સ્થિતિમાં છીએ. આ આપણી જાગવાની અવસ્થા, સ્વપ્નની અવસ્થા અથવા ગાઢ ઊંઘની અવસ્થા દરમિયાન હોઈ શકે છે, જે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવીએ છીએ. માનવીઓમાં જોવાની આ ક્રિયા જુદી જુદી છે. પરિણામે, આપણું માનવીય ખ્યાલ દરેક અન્ય જીવની જેમ આપણી ઇન્દ્રિયો સુધી સીમિત છે.

  Subscribe

  Get updates about latest blogs right in to your mailbox.

  મર્યાદાઓ અને અનુભૂતિ

  આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે અમુક ફ્રીક્વન્સીઝ વચ્ચે સાંભળી, જોઈ, સ્પર્શ, સ્વાદ અને ગંધ લઈ શકીએ છીએ. તે દરેક ઇન્દ્રિયો અને દરેક જીવો માટે લાગુ પડે છે. તેથી, આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોની મર્યાદાઓ સુધી સીમિત છે. જો કે, જે તમામ ઇન્દ્રિયો અથવા જીવો દ્વારા અનુભવે છે તે સમાન છે. તો, આ સમજનાર કોણ છે? જાણનાર કોણ છે? તમે કોણ છો?

  આત્મ-અનુભૂતિની શોધ: આધ્યાત્મિકતા

  જાણનારને સમજવું, જે તમારા શરીર દ્વારા તેમજ દરેક અન્ય જીવ દ્વારા અનુભવે છે, અને તમારા અનુભવોના સૌથી સૂક્ષ્મ અને મુખ્ય ભાગને ઓળખે છે – “હું કોણ છું, આ બધું અનુભવી રહ્યો છું?” – આધ્યાત્મિકતાની શરૂઆત દર્શાવે છે. જ્ઞાનની આ શોધ અનુભૂતિની પ્રક્રિયાની શરૂઆત અને અંત બંને બનાવે છે. આત્મ-સાક્ષાત્કાર તરફની આ યાત્રા એ જ આધ્યાત્મિકતા છે. આ અનુભૂતિની સ્થિતિને યોગ કહેવાય છે .

  જ્ઞાન તરફની જર્ની

  અનુભૂતિની આ વ્યક્તિગત યાત્રા, સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ સુધી, એક અનન્ય અને વ્યક્તિગત અનુભવ છે. જોકે બાહ્ય માર્ગદર્શન લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે, પરંતુ જ્ઞાન તરફની યાત્રા અત્યંત વ્યક્તિગત છે. તે ફક્ત વ્યક્તિઓ દ્વારા અને અંદરથી જ પ્રયત્નશીલ, અનુભવ અને અનુભૂતિ થવી જોઈએ.

  આધ્યાત્મિકતા, જીવનની મૂળભૂત પ્રક્રિયા અને જીવન જીવવાની સૌથી અસરકારક રીત વિશે વધુ અન્વેષણ કરો.

  Leave a Comment