કુંડલિની શું છે? અને કુંડલિની યોગ શું છે?

નોંધ : તમારા શરીર-મનના સ્વભાવને કઈ જીવનશૈલી અનુકૂળ છે અને માનવ જીવનનો હેતુ શું છે તેની શ્રેણી માટે આ સહાયક લેખ છે ?

આ લેખને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે નીચે જણાવેલ લેખો વાંચવી શ્રેષ્ઠ છે

જીવન શું છે? અને કેવી રીતે જીવવું?

જીવનની મૂળભૂત પ્રક્રિયા શું છે?

માનવ જીવનનો હેતુ શું છે?

જીવન જીવવાની સૌથી અસરકારક રીત

જીવનની સફર સમજવી

અમે જીવનની મૂળભૂત વિભાવનાઓને ઉદ્દેશ્ય અને વ્યક્તિલક્ષી બંને રીતે તપાસી છે, એક મુખ્ય જીવન શક્તિનું અવલોકન કર્યું છે જે સર્જનને અન્ડરપિન કરે છે અને જેમાંથી તમામ અસ્તિત્વનો ઉદ્ભવ થાય છે. આ મુખ્ય જીવનશક્તિમાં ઉચ્ચતમ સંભવિત ઉર્જા છે અને તે વિશેષતાઓથી વંચિત છે. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો હવે ભારપૂર્વક જણાવે છે કે ખાલી જગ્યા બ્રહ્માંડના ઉચ્ચતમ ઉર્જા સ્તરો ધરાવે છે.

બ્રહ્માંડનું વિસ્તરણ અને સંકોચન

જેમ જેમ સર્જન આ શૂન્યતામાંથી બહાર આવ્યું અને લક્ષણોના તબક્કાઓમાંથી આગળ વધ્યું, સંભવિતમાં ઘટાડો થયો, તે સંતુલન બિંદુએ પહોંચ્યું કે જ્યાં વધુ વિશેષતાઓ પેદા કરવા અથવા ઊર્જાને વિભાજીત કરવા માટે વધુ ઊર્જા ઉપલબ્ધ ન હતી. આ તબક્કે, શૂન્યાવકાશ ઉર્જાનું પ્રભુત્વ થવાનું શરૂ થતાં પ્રક્રિયા ઉલટી થઈ, જેના કારણે બ્રહ્માંડ વિસ્તરણને બદલે સંકોચાઈ રહ્યું છે. આ સમયે, બ્રહ્માંડ તેના વિસ્તરણને ઉલટાવીને તેની મૂળ સ્થિતિ તરફ આગળ વધવાનું શરૂ કર્યું. ભૌતિક સર્જનના પાયા પર ઊર્જાના સૌથી નાના અપૂર્ણાંકો એ મૂળભૂત કણો છે, જે આખરે અણુઓ, પરમાણુઓ, સંયોજનો અને નિર્જીવ અને સજીવ પદાર્થો બનાવવા માટે એકસાથે આવ્યા હતા. માનવ બ્રહ્માંડમાં ભૌતિકતાની અંતિમ જટિલ રચના છે.

કુંડલિની, એક વધારાની છતાં વશ થયેલ વિશેષતા રહિત ઉર્જા જે પ્રથમ સંતુલન બિંદુ પછી બ્રહ્માંડમાં રહે છે, તે તમામ પદાર્થોમાં હાજર છે. તે સંભવિત ઊર્જા છે જે દ્રવ્યની વધતી જટિલતા સાથે શક્તિમાં વધારો કરે છે. માનવી પાસે બ્રહ્માંડમાં ઉચ્ચતમ સ્તરની કન્ડેન્સ્ડ એનર્જી છે અને તે ભૌતિક પદાર્થના ઉત્ક્રાંતિનો અંતિમ તબક્કો છે.

  Subscribe

  Get updates about latest blogs right in to your mailbox.

  ભૌતિક પદાર્થની રચના

  આ પ્રક્રિયામાંથી, મિનિટ ઊર્જાના અપૂર્ણાંકો ભેગા થઈને ભૌતિક સર્જનનો આધાર બનાવે છે. આ ઉર્જા અપૂર્ણાંકો જેને આપણે મૂળભૂત કણો કહીએ છીએ. આ કણો પછી અણુઓ, પરમાણુઓ, સંયોજનો અને બંને નિર્જીવ અને સજીવ પદાર્થો બનાવવા માટે જોડાય છે, જે એકસાથે ભૌતિક વિશ્વની રચના બનાવે છે. બ્રહ્માંડના મૂળમાં પ્રારંભિક લક્ષણવિહીન ઊર્જા આ કણોમાં પરિવર્તિત થઈ અને ભૌતિક સર્જન કર્યું.

  માનવ અને ઉર્જા સંતુલન

  અબજો વર્ષો પછી, અન્ય સંતુલન બિંદુએ પહોંચ્યું, જેના પર કોઈ વધુ જટિલ ભૌતિક પ્રણાલીઓ બનાવી શકાતી નથી. આ બિંદુએ, માનવીઓ બ્રહ્માંડમાં સૌથી જટિલ ભૌતિક બંધારણ તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા. માનવીઓ અને બ્રહ્માંડ બંનેમાં ઉર્જા સ્તરો હવે સમાન હોવાને કારણે, વધુ ઉર્જા-સંચાલિત ફેરફારો શક્ય ન હતા, કારણ કે સંભવિત તફાવત તેના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો.

  એનર્જીની તેની મૂળ સ્થિતિમાં જર્ની

  હવે આપણે સમજીએ છીએ કે ઉર્જા વિરુદ્ધ દિશામાં વહે છે, મૂળ સ્થિતિમાં પાછી આવે છે જે સર્જન પહેલાં અસ્તિત્વમાં હતી. બે વસ્તુઓ થઈ રહી છે: ઊર્જા વધુ બળવાન બની રહી છે અને તેની વિશેષતા વિનાની સ્થિતિ પાછી મેળવી રહી છે. ભૌતિક પદાર્થની રચના એ ઊર્જાની યાત્રાનો એક તબક્કો હતો.

  મૂળભૂત કણોની ભૂમિકા

  અમે જાણીએ છીએ કે મૂળભૂત કણો ભૌતિક પદાર્થને નીચે આપે છે. જેમ જેમ કણો ભેગા થાય છે તેમ, પદાર્થની અંદર ઊર્જાનો પ્રવાહ વધુ જટિલ અને શક્તિશાળી બને છે, જે અણુઓ, પરમાણુઓ, સંયોજનો, નિર્જીવ પદાર્થો અને સજીવ પદાર્થોની રચના તરફ દોરી જાય છે.

  મનુષ્ય અને કુંડલિની ઊર્જા

  એનિમેટ ઑબ્જેક્ટ્સ ભૌતિક પદાર્થોની સૌથી જટિલ સ્થિતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં મનુષ્ય જટિલતા અને શક્તિની ટોચ પર છે. ભૌતિકતાને જન્મ આપનાર ગુણવિહીન ઊર્જા હવે ભૌતિક પદાર્થોના તમામ તબક્કામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હવે, ગુણવિહીન ઉર્જા ભૌતિકતામાં ઉભરાઈ છે અને અમુક વિશેષતાઓ સાથે દેખાય છે તે ભૌતિક પદાર્થના તમામ તબક્કામાં છે.

  ઊર્જાની મૂળ સ્થિતિનો માર્ગ

  ભૌતિક દ્રવ્યના ઉત્ક્રાંતિના અંતિમ તબક્કા તરીકે, માનવીએ હવે સર્જન પહેલાં મૂળ સ્થિતિમાં પાછા ફરતા, વિશેષતા વિનાની, અત્યંત શક્તિશાળી ઊર્જાની અંતિમ સ્થિતિ સુધી પહોંચવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આને ભૌતિક ઉત્ક્રાંતિની જરૂર નથી, પરંતુ આપણા શરીર-મન પ્રણાલી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઊર્જા અને જટિલતાને સંચાલિત કરવા માટે ગુણાત્મક ઉત્ક્રાંતિની જરૂર છે .

  બ્રહ્માંડના તમામ દ્રવ્ય પદાર્થોમાં રહેલી ફાજલ ઉર્જા કુંડલિની છે . આ સંભવિત ઉર્જા સ્તરો બાબતની જટિલતાના વધારા સાથે ઉન્નત થઈ રહ્યા છે. તેથી મનુષ્ય બ્રહ્માંડમાં ઉચ્ચતમ સ્તરની સંક્ષિપ્ત ઊર્જા ધરાવે છે.

  મહત્વની વાત એ છે કે, માનવી એ ભૌતિક પદાર્થની ઉત્ક્રાંતિનો અંતિમ તબક્કો છે જ્યારે તે ઊર્જાની મૂળ અવસ્થા તરફ પાછા જવાની વાત આવે છે જે સર્જન પહેલાં હતી.

  હવે, ઊર્જાના કુદરતી દબાણને સમાવવા માટે મનુષ્ય માટે માત્ર એક જ વસ્તુ બાકી છે. તે ઉર્જા સૌથી વધુ બળવાન અને ગુણવિહીન હોવાના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચવાનું છે જેથી ઊર્જા તેની મૂળ સ્થિતિમાં પહોંચે. આ એવી વસ્તુ છે જેને ભૌતિક ઉત્ક્રાંતિની જરૂર નથી, પરંતુ તે ચોક્કસપણે ગુણાત્મક ઉત્ક્રાંતિની જરૂર છે જે આપણને શરીર-મન તરીકે પ્રદાન કરવામાં આવતી ઉર્જા અને બંધારણની જટિલતાને નિયંત્રિત કરવા માટે જરૂરી છે.

  શરીર-મન સિસ્ટમનું સંચાલન

  હવે, આપણે શરીર-મનને શ્રેષ્ઠ રીતે કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું તે જોયું છે , કારણ કે શરીરની સંભાળ રાખવા માટે કેટલીક બાબતો છે, મનની સંભાળ રાખવાની કેટલીક બાબતો અને ઊર્જાની સંભાળ રાખવા માટેની કેટલીક બાબતો છે. જેથી કરીને જો આપણે શરીર-મનને સારી રીતે હેન્ડલ કરીએ તો જ આપણે કુદરતના આહ્વાનને ટેકો આપવા માટે આગળનું પગલું ભરી શકીએ છીએ . શરીર-મનને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું તેની વિવિધ પદ્ધતિઓ ઉપલબ્ધ છે. આસન, હઠ યોગ , યમ, નિયમ, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ સહિત .

  કુંડલિની યોગ: યોગ સ્થિતિનો એક્સપ્રેસ પાથ

  કુંડલિની યોગ એ એક એવી પ્રેક્ટિસ છે જે મુખ્ય ઉર્જા સ્તરને સીધી અસર કરે છે, શરીરની અંદર બાકીની ઉર્જાને મુક્ત કરવા અને તેને વિશેષતા રહિત, અત્યંત શક્તિશાળી ઊર્જાના અંતિમ તબક્કા સાથે મર્જ કરવા માટે કામ કરે છે. કુંડલિની યોગ સમગ્ર શરીર-મન-ઊર્જા પ્રણાલીને સંબોધિત કરે છે અને ઝડપી પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે, યોગની સ્થિતિ માટે ઝડપી માર્ગ પ્રદાન કરે છે.

  કુંડલિની યોગ માટે સહાયક પ્રથાઓ

  કુંડલિની યોગને પૂરક બનાવવા માટે, શરીર અને મનના સ્તરે વિવિધ સહાયક પ્રથાઓ કરી શકાય છે. આ પ્રથા પ્રત્યક્ષ અને ખૂબ જ શક્તિશાળી છે, તેથી તેને યોગ્ય માર્ગદર્શન હેઠળ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે જે તેને શ્રેષ્ઠ રીતે જાણે છે.

  Leave a Comment