હિંમત શું છે?

હિંમતને સમજો: એક ઊંડી તપાસ કરવી

પ્રશ્ન છે, “હિંમત શું છે?” ક્યારેય તમારા વિચારો પર કબજો કર્યો છે? તમે જુઓ, હિંમત એ એવી વસ્તુ નથી કે જેને સરસ રીતે લેબલ કરી શકાય. તેના બદલે, તે એક ઊંડો વ્યક્તિગત અને વ્યક્તિલક્ષી ખ્યાલ છે. જો કે, તેનું વિચ્છેદ કરી શકાય છે અને સંબંધિત દ્રષ્ટિએ સમજી શકાય છે. ચાલો આ સાથે મળીને અન્વેષણ કરીએ.

ભય અને હિંમત: એક વિરોધાભાસ

આપણામાંના ઘણા ડર અને હિંમતને સ્પેક્ટ્રમના વિરુદ્ધ છેડે હોવાનું માને છે. જો ભય અંદર જાય છે, તો હિંમત બહાર નીકળી જાય છે, અને વિપરીત પણ સાચું હોવાનું માનવામાં આવે છે. જો કે, હિંમતના સારને સાચા અર્થમાં સમજવા માટે, આપણે વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવી જોઈએ.

  Subscribe

  Get updates about latest blogs right in to your mailbox.

  હિંમતનું સતત અસ્તિત્વ

  વાસ્તવિક, ભેળસેળ વિનાની હિંમત એ કાલાતીત અસ્તિત્વ છે, જે ભયની હાજરી અથવા ગેરહાજરીથી સ્વતંત્ર રહે છે. તે નિરપેક્ષ, શાશ્વત છે અને તે આપણને આગળ ધપાવે છે, પ્રેરણાદાયક વૃદ્ધિ કરે છે. તે એક એવી શક્તિ છે જે આપણા બધાની અંદર રહે છે, છતાં મોટાભાગે શોધાયેલ નથી. તે એવું બળ છે જે જીવનની તમામ પ્રવૃત્તિઓને પણ વશ કરે છે . તે હકીકતમાં જીવનનો આધાર છે, જે છે તે તમામનો આધાર છે.

  તમારી આંતરિક હિંમતને બહાર કાઢો

  આપણે બધા આપણી અંદર હિંમતનો જન્મજાત ભંડાર ધરાવે છે. જો કે, આપણામાંના મોટા ભાગના લોકોએ હજુ સુધી આપણી બહાદુરીની તીવ્રતાને સંપૂર્ણ રીતે સમજવાની બાકી છે. યાદ રાખો, તમારી હિંમતવાન ભાવનાને સમજવી એ ફક્ત તમે જ કરી શકો છો. તો, શું તમે તમારી સહજ હિંમતને જાણી અને સ્વીકારવા તૈયાર છો?

  Leave a Comment