જીવન જીવવાનું એકમાત્ર કારણ

અસ્તિત્વના મૂળમાં શોધવું

આજની અમારી સફરમાં, આપણે જીવનના સૌથી ગહન પરિમાણમાં નેવિગેટ કરીશું અને તેને ચરાવીશું – જેનો અર્થ નથી અને જે નિરર્થક લાગે છે. જો કે, જો આપણે તેની સાથે જોડાયેલા નથી, તો આપણું અસ્તિત્વ પોતે જ અર્થહીન બની જાય છે. ચાલો આ પ્રશ્ન પર વિચાર કરીએ: “આપણે શા માટે જીવન જીવીએ છીએ ?”

અવિરત પીછો: સભાન અથવા બેભાન

કંઈક એવું છે જે અવિરતપણે ખેંચે છે અને જીવવા માટે મજબૂર કરે છે. ભલે આપણે જાણતા હોઈએ કે અજાણ, જ્યારે આપણે આપણા અહંકાર-સંચાલિત હેતુઓને પાર કરી લઈએ ત્યારે તે આપણા અસ્તિત્વનું એકમાત્ર કારણ બની જાય છે. પસંદગી વગરના જીવન નામના આ અનુભવમાં અમે આવ્યા છીએ ; તે અમારા નિયંત્રણમાં ન હતું. જો કે, આપણે જાણીને કે અજાણતાં જે શોધી રહ્યા છીએ તે શોધવા માટે સમજણની જરૂર છે, અને તે આપણી મુઠ્ઠીમાં છે.

હા, આ કોયડોનો સંપર્ક કરવો આપણી ક્ષમતાઓમાં છે, પરંતુ તેને સમજવા માટે શાણપણની જરૂર છે. આપણે એકવચન કારણને ઓળખવું જોઈએ કે તમામ જીવો, પ્રકૃતિ સાથે સુમેળમાં , સભાનપણે અથવા બેભાનપણે તેની શોધમાં છે.

સારનું અનાવરણ: પ્રેમ

જવાબ છે પ્રેમ. પ્રેમ, તેના અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં, આપણા સ્વ-કેન્દ્રિત ઉદ્દેશ્યોથી ઉપર ઊઠવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પ્રેમ એ તમામ બાબતોનો સમાવેશ કરે છે જે તમે સ્વ-ભોગ દ્વારા શોધી શકો છો, પરંતુ આવા હેતુઓ જ પ્રેમને સ્વીકારવાની શક્તિનો અભાવ ધરાવે છે. પ્રેમ અનહદ છે; તે અસ્તિત્વની મર્યાદામાં રહી શકે છે પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી. તે સંતોષની અનુપમ ઊંડાણ પ્રદાન કરે છે જેનો માનવો અવિરતપણે પીછો કરે છે. આ પ્રાપ્ત કરવા માટે, વ્યક્તિએ ઉદ્દેશ્ય-સંચાલિત માર્ગો છોડી દેવા જોઈએ અને સમજણના માર્ગ વિનાના માર્ગ પર આગળ વધવું જોઈએ – જીવનને તેના કાચા સ્વરૂપમાં સમજવું, તેની અંતર્ગત અર્થહીનતાને પકડવું. જીવનને અર્થ આપવાના અમારા પ્રયાસો, આપણું અસ્તિત્વ, આપણને માનવજાત દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા ઊંડા સંતોષનો અનુભવ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરે છે.

  Subscribe

  Get updates about latest blogs right in to your mailbox.

  અર્થહીનતા અને જીવનનો પ્રવાહ

  જ્યારે તમે સમજો છો કે જીવનનો મૂળ મૂળ અર્થહીન છે, ત્યારે એક એપિફેની થાય છે. જીવન સ્ત્રોત, અનંત અને અનાદિ સાતત્યને કાયમી રાખતો, આંતરિક અર્થનો અભાવ છે. આત્મનિરીક્ષણ અને જીવનને સમજવા દ્વારા, તમે સમજો છો કે પ્રેમ એ જીવવાનું એકમાત્ર, સાચું કારણ છે. જ્યારે તમે અસ્તિત્વના લેન્સ દ્વારા જીવનને સમજો છો, ત્યારે તે અહંકાર-સંચાલિત ધંધાઓ અને વિચારોના બંધનોને પાર કરવાનું સરળ બની જાય છે. તમે આ સ્વ-કેન્દ્રિત કાર્યોથી ઉપર ઉઠો અને જીવનનો જ એક અભિન્ન ભાગ બનો.

  જીવન સાથે ભળી જવું: અનંત અસ્તિત્વ

  અચાનક, અહંકાર, સ્વ-કેન્દ્ર, જીવનના તત્વમાં રૂપાંતરિત થાય છે. તમે તમારી જાતને અમર્યાદિત શોધો છો, વિચારમાં પણ. તમે જીવનનો સાર છો, અને પ્રેમ તમારી એકમાત્ર અભિવ્યક્તિ બની જાય છે. સમજણ, તે જેટલું નિર્ણાયક છે, તે જીવન જીવવામાં મહત્વ રાખવાનું બંધ કરે છે. પ્રેમની નજીક પહોંચવાનું તે માત્ર એક માધ્યમ છે, પરંતુ તે પોતે પ્રેમ નથી. પ્રેમ ફક્ત અનુભવી શકાય છે; તે સમાવિષ્ટ અથવા ચિત્રિત કરી શકાતું નથી. દરેક વસ્તુ જીવનમાં પરિવર્તિત થાય છે, અને પ્રેમ જીવનની અભિવ્યક્તિ તરીકે વિકસિત થાય છે. પરિણામે, પ્રેમ અને જીવન એક બિન-દ્વિ અસ્તિત્વમાં ભળી જાય છે.

  પ્રેમ અને જીવનનું સહજીવન

  તમે હવે બંને વચ્ચે અલગ કે તફાવત કરી શકતા નથી; તેમનું અસ્તિત્વ પરસ્પર નિર્ભર બની જાય છે. તેઓ અસ્પષ્ટ છે. પ્રેમ જીવનની સેવામાં છે, અને જીવન પ્રેમની સેવામાં છે. આ સહજીવન, આ એકતા, માનવીય સમજશક્તિને પાર કરે છે અને આપણા અસ્તિત્વના મૂળ સાર તરીકે પ્રગટ થાય છે. તે અલૌકિક અને ઉત્કૃષ્ટ સત્ય છે જે આપણા અસ્તિત્વના દરેક ફેબ્રિકને બાંધે છે . આ સંઘમાં, પ્રેમ અને જીવનના આ પવિત્ર નૃત્યમાં, આપણા અસ્તિત્વનું અંતિમ કારણ છે. પ્રેમ દ્વારા, આપણે જીવન બનીએ છીએ, અને જીવન દ્વારા, આપણે પ્રેમ બનીએ છીએ.

  Leave a Comment