જીવનનું નિયંત્રણ તંત્ર- આપણી ઇચ્છા

જીવનનું આદેશ કેન્દ્ર: ઇરાદાની શક્તિનો ઉપયોગ

જીવન ઘણીવાર આપણને નિયંત્રણના પ્રશ્ન સાથે રજૂ કરે છે: જીવન જે આપણા માર્ગને લાવે છે તેને આપણે કેવી રીતે મેનેજ કરી શકીએ? આનો જવાબ આપવા માટે, આપણે પહેલા એક સામાન્ય ગેરસમજને દૂર કરવી જોઈએ. આપણાથી અલગ અસ્તિત્વ ધરાવતી ‘જીવન’ નામની કોઈ અલગ અસ્તિત્વ નથી. આપણે પોતે જ જીવન છીએ, અને ત્યાં કોઈ અલગ કંટ્રોલ પેનલ નથી જેમાંથી આપણે નેવિગેટ કરીએ છીએ. તોપણ, આપણે આપણા જીવન પર નિયંત્રણ રાખી શકીએ છીએ. આ નિયંત્રણ આપણી જીવવાની તીવ્ર ઈચ્છા , આપણી ઈચ્છામાંથી નીકળે છે , જે જીવનના પ્રથમ અભિવ્યક્તિ તરીકે કામ કરે છે.

આપણા ઈરાદાઓની વાસ્તવિકતા સમજવી

આપણા સ્વભાવથી જ આપણા ઈરાદા સાચા છે. તેઓ આપણા જીવનમાં બનતી ક્રમિક ઘટનાઓને પ્રભાવિત કરે છે, જે આપણે શરૂ કરીએ છીએ અને જેનો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ . જીવન પર નિયંત્રણ રાખવા માટે, આપણે સૌ પ્રથમ જીવનની પ્રકૃતિને સમજવી જોઈએ. તો જ આપણે આપણા ઇરાદાઓની શક્તિને સમજી શકીશું.

  Subscribe

  Get updates about latest blogs right in to your mailbox.

  ઇરાદાઓ દ્વારા તમારું વિશ્વ બનાવવું

  આપણે બીજાઓ પાસેથી જે પણ મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ, આપણે સૌ પ્રથમ આપવાની તીવ્ર ઈચ્છા કેળવવી જોઈએ. આપણા ઇરાદાઓ આપણા દ્રષ્ટિકોણને આકાર આપે છે, અને બદલામાં, આપણા પરિપ્રેક્ષ્ય આપણા વિશ્વને ઘડે છે. તેથી, જો તમે કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના વિશ્વને જોવા માંગતા હો, તો તમારે તે મુજબ તમારા હેતુઓને સુમેળમાં રાખવા જોઈએ. વિશ્વ આપણી ક્રિયાઓ અનુસાર આપણે જે રજૂ કરીએ છીએ તે બદલો આપે છે, પરંતુ કોઈ બાંયધરી વિના! અન્ય પરિપ્રેક્ષ્યોની જેમ, ઇરાદાઓ અને અન્ય ઘણી વ્યવસ્થાઓ પણ પરિણામને પ્રભાવિત કરે છે.

  પરિપ્રેક્ષ્યના ઇન્ટરપ્લેને સમજવું

  જ્યારે તે આપણી ક્રિયાઓ છે જે નિર્ધારિત કરે છે કે વિશ્વ આપણને શું પાછું આપે છે, આ એક સામાન્ય પત્રવ્યવહાર નથી. અન્ય દ્રષ્ટિકોણ, અન્ય ઇરાદાઓ, આપણે જે આપીએ છીએ તેના પ્રતિભાવમાં આપણે શું પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તેના પર પણ અસર કરે છે. તેથી, તમે જે પ્રાપ્ત કરો છો તેને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે, તમે જે ઇચ્છો છો તે મેળવવા માટે, અન્ય લોકોના દ્રષ્ટિકોણને સમજવા માટે, તમારી ક્રિયાઓને અન્યની ઇચ્છા અનુસાર આકાર આપવી જરૂરી છે.

  જીવન અને ઇરાદાઓની એકતા

  જીવનનો ખ્યાલ વિભાજ્ય નથી. આપણે દરેક પાસે અલગ જીવન નથી; અમે સમાન સાર શેર કરીએ છીએ. આપણે બીજાઓને જે આપીએ છીએ તે તેમના ઇરાદાઓ દ્વારા આપણા પર પ્રતિબિંબિત થાય છે, જે આપણે ઇચ્છીએ છીએ તે પ્રતિબિંબિત કરે છે.

  જ્યારે જીવન માટે કોઈ બાહ્ય નિયંત્રણ પેનલ નથી, ત્યારે અમારી પાસે હેતુની શક્તિ છે, જે અમારા આંતરિક આદેશ કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે. આપણા ઇરાદા આપણા પરિપ્રેક્ષ્યને અને ત્યારબાદ આપણા વિશ્વને આકાર આપે છે. આ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને સમજીને, અમે અમારી ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરવા માટે અન્ય લોકોના દ્રષ્ટિકોણ સાથે અમારા ઇરાદાઓને સુસંગત બનાવી શકીએ છીએ, ત્યાંથી અમારા જીવન પર અસરકારક રીતે નિયંત્રણનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તે ઇરાદાઓના આ જટિલ નૃત્યની ઊંડી સમજ છે જે આપણને લાભદાયી, પરિપૂર્ણ જીવન તરફ દોરી જાય છે.

  Leave a Comment